Dostęp do platformy zamówieniowej  nie jest możliwy.
Prace nad jej pełną funkcjonalnością trwają.