PAKT Miernikowski, Papierniak, Sendobry Sp.J.
ul. Katowicka 5
42-530 Dąbrowa Górnicza
NIP:   PL 6340255251
REGON: 271123988
KRS: 0000013218