PAKT Miernikowski, Papierniak, Sendobry Sp.J.
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980/5
42-530 Dąbrowa Górnicza
NIP:   PL 6340255251

Biuro i adres Korespondencyjny:
PAKT Sp.J.
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Rejtana 20
tel: +48 32 264 56 62
e-mail: biuro@koga-gastro.pl